ឧបករណ៍បំលែងសក្តានុពល 3-20kV

  • 3-20KV Indoors / Outdoors Potential Transformer

    3-20KV Indoor/Outdoor Transformer សក្តានុពល

    ទិដ្ឋភាពទូទៅប្រភេទនៃប្លែងដែលមានសក្តានុពលនេះគឺជាផលិតផលក្នុងផ្ទះ (ខាងក្រៅ) ដែលផលិតពីអ៊ីសូឡង់ជ័រអេផូស៊ីដំណាក់កាលតែមួយ។វាត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការវាស់វែងថាមពលអគ្គិសនី ការវាស់តង់ស្យុង ម៉ូនីទ័រ និងការការពារការបញ្ជូនតនៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពល ជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលចំណុចអព្យាក្រឹត មិនត្រូវបានមូលដ្ឋានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដែលប្រេកង់វាយតម្លៃគឺ 50Hz និងវ៉ុលវាយតម្លៃគឺ 10kV ឬ 20kV និងខាងក្រោម។