ប្រអប់សាខាខ្សែ

  • Cable Branch Box

    ប្រអប់សាខាខ្សែ

    ការប្រើប្រាស់ផលិតផល ប្រអប់សាខាខ្សែកាប គឺជាឧបករណ៍បន្ថែមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរខ្សែនៃទីក្រុង ជនបទ និងលំនៅដ្ឋាន។ប្រអប់អាចត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វី កុងតាក់បន្ទះ កុងតាក់រលាយកាំបិត ជាដើម ដែលអាចភ្ជាប់ខ្សែថាមពលជាមួយនឹងប្រអប់បំប្លែង កុងតាក់ផ្ទុកបន្ទុក អង្គភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបណ្តាញរោទិ៍ ជាដើម។ ប្តូរ និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ខ្សែ។ឈ្មោះផលិតផល DFXS1-□/◆/△ DFXS1—សំដៅលើ SMC cab...