ម៉ែត្រឧស្ម័ន និងទឹក។

 • GS- Diaphragm Gas Meter

  GS- ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ឧស្ម័ន Diaphragm

  ស្តង់ដារ > អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ EN1359, OIML R137 និង MID2014/32/EU ។> បានអនុម័តដោយ ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ ដល់ +60 ℃) សម្ភារៈ > ផ្ទះដែលផលិតឡើងដោយការប្រេះដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់។> Diaphragm ផលិតពីកៅស៊ូសំយោគ ដែលមានអាយុកាលវែង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។> សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះបិទបើកធ្វើពីជ័រសំយោគ PF កម្រិតខ្ពស់។អត្ថប្រយោជន៍> អាយុវែង> 10 ឆ្នាំ។> ភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងការរំខាន។> ការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយប្រាំពីរជំហាន។> ម៉ាញេទិក ឬ មេកានិក ឌីវីឌី...
 • GA Aluminum Case Diaphragm Gas Meter

  GA អាលុយមីញ៉ូ Case Diaphragm Gas Meter

  ស្តង់ដារ > អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ EN1359, OIML R137 និង MID2014/32/EU ។> បានអនុម័តដោយ ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ ដល់ +60 ℃) សម្ភារៈ > លំនៅដ្ឋានដែលផលិតឡើងដោយការស្រោបដោយអាលុយមីញ៉ូម ADC12 ។> Diaphragm ផលិតពីកៅស៊ូសំយោគ ដែលមានអាយុកាលវែង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។> សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះបិទបើកធ្វើពីជ័រសំយោគ PF កម្រិតខ្ពស់។អត្ថប្រយោជន៍> អាយុវែង> 10 ឆ្នាំ។> ភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងការរំខាន។> ភាពឆបគ្នា AMR/AMI ។> ការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយប្រាំពីរជំហាន។>...
 • GA Compact Aluminum Case Gas Meter

  GA Compact Aluminum Case Gas Meter

  ស្តង់ដារ > អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ EN1359, OIML R137 និង MID2014/32/EU ។> អនុម័តដោយ ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ ដល់ +60 ℃) សម្ភារៈ > លំនៅដ្ឋានដែលផលិតឡើងដោយការប្រេះដោយប្រឡាក់ដោយការប្រើប្រាស់ដែកអាលុយមីញ៉ូម ADC12 ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។> Diaphragm ផលិតពីកៅស៊ូសំយោគ ដែលមានអាយុកាលវែង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។> សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះបិទបើកធ្វើពីជ័រសំយោគ PF កម្រិតខ្ពស់។អត្ថប្រយោជន៍> អាយុវែង> 10 ឆ្នាំ។> ភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងការរំខាន។> តម្លៃប្រកួតប្រជែង។> តេស្តសម្ពាធ...
 • GS Compact Steel Case Gas Meter

  ម៉ែត្រឧស្ម័ន GS Compact Steel Case

  ស្តង់ដារ > អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ EN1359(2017), OIML R137 និង MID2014/32/EU។> បានអនុម័តដោយ ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ ដល់ +60 ℃) សម្ភារៈ > ផ្ទះដែលផលិតឡើងដោយការប្រេះដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់។> Diaphragm ផលិតពីកៅស៊ូសំយោគ ដែលមានអាយុកាលវែង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។> សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះបិទបើកធ្វើពីជ័រសំយោគ PF កម្រិតខ្ពស់។អត្ថប្រយោជន៍> អាយុវែង> 10 ឆ្នាំ។> ភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងការរំខាន។> តម្លៃប្រកួតប្រជែង។> ភាពឆបគ្នា AMR/AMI ។> ព្រឹទ្ធ...
 • PG-MBUS Remote Gas Meter

  ម៉ែត្រឧស្ម័នពីចម្ងាយ PG-MBUS

  ស្តង់ដារ > អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ EN1359, OIML R137 និង MID2014/32/EU ។> បានអនុម័តដោយ ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ ដល់ +60 ℃) សម្ភារៈ > ផ្ទះដែលផលិតឡើងដោយការប្រេះដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់។> Diaphragm ផលិតពីកៅស៊ូសំយោគ ដែលមានអាយុកាលវែង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។> សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះបិទបើកធ្វើពីជ័រសំយោគ PF កម្រិតខ្ពស់។គុណសម្បត្តិ > ភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងការរំខាន។> មុខងាររោទិ៍។> មុខងារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកម៉ាញេទិក។> ការអានទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ។&g...
 • WG-L LoRaWAN Wireless Smart Gas Meter

  ឧបករណ៍វាស់ឧស្ម័នឆ្លាតវៃឥតខ្សែ WG-L LoRaWAN

  ស្តង់ដារ > អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ EN1359, OIML R137 និង MID2014/32/EU។> បានអនុម័តដោយ ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ ដល់ +60 ℃) សម្ភារៈ > ផ្ទះដែលផលិតឡើងដោយការប្រេះដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់។> Diaphragm ផលិតពីកៅស៊ូសំយោគ ដែលមានអាយុកាលវែង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។> សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះបិទបើកធ្វើពីជ័រសំយោគ PF កម្រិតខ្ពស់។គុណសម្បត្តិ > ភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងការរំខាន។> មុខងាររោទិ៍។> មុខងារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកម៉ាញេទិក។> ការរាយការណ៍ទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ (...
 • WG-N NB-IoT Wireless Smart Gas Meter

  ឧបករណ៍វាស់ឧស្ម័នឆ្លាតវៃឥតខ្សែ WG-N NB-IoT

  ស្តង់ដារ > អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ EN1359, OIML R137 និង MID2014/32/EU ។> បានអនុម័តដោយ ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ ដល់ +60 ℃) សម្ភារៈ > ផ្ទះដែលផលិតឡើងដោយការប្រេះដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់។> Diaphragm ផលិតពីកៅស៊ូសំយោគ ដែលមានអាយុកាលវែង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។> សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះបិទបើកធ្វើពីជ័រសំយោគ PF កម្រិតខ្ពស់។គុណសម្បត្តិ > ភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងការរំខាន។> មុខងាររោទិ៍។> មុខងារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកម៉ាញេទិក។> ការរាយការណ៍ទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ (...
 • ZGS-NFC Card Steel Case Diaphragm Gas Meter

  ZGS-NFC Card Case Steel Diaphragm Gas Meter

  ស្តង់ដារ > អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ EN1359, OIML R137 និង MID2014/32/EU ។> បានអនុម័តដោយ ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ ដល់ +60 ℃) សម្ភារៈ > ផ្ទះដែលផលិតឡើងដោយការប្រេះដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់។> Diaphragm ផលិតពីកៅស៊ូសំយោគ ដែលមានអាយុកាលវែង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។> សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះបិទបើកធ្វើពីជ័រសំយោគ PF កម្រិតខ្ពស់។អត្ថប្រយោជន៍ > ការកំណត់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡើងវិញ។ (ជាជម្រើស) > ការទទួលយកបន្ទះឈីបនាឡិកាម៉ោងពិត (RTC) ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅលើម៉ែត្រ ដើម្បីប្រាកដថាភាពត្រឹមត្រូវ...
 • G(S) Commercial Diaphragm Gas Meter

  G(S) ឧបករណ៍វាស់ឧស្ម័ន diaphragm ពាណិជ្ជកម្ម

  ស្តង់ដារ > អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ EN1359, OIML R137 និង MID2014/32/EU។> បានអនុម័តដោយ ATEX II 2G Ex ib IIA T3 Gb (Ta = -20 ℃ ដល់ +60 ℃) សម្ភារៈ > តួខ្លួនធ្វើពីដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ (ស័ង្កសី) ។> Diaphragm ផលិតពីកៅស៊ូសំយោគ ដែលមានអាយុកាលវែង និងធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។> សន្ទះបិទបើក និងសន្ទះបិទបើកធ្វើពីជ័រសំយោគ PF កម្រិតខ្ពស់។គុណសម្បត្តិ > ការរចនាសន្ទះបង្វិល 360 ដឺក្រេ > ខ្សែស្រឡាយតភ្ជាប់តាមតម្រូវការ > ការផ្សាភ្ជាប់មិនអាចយកចេញបានទេបើគ្មាន bre...
 • ZG(S)IC Card Commercial Diaphragm Gas Meter

  ZG(S) IC Card ឧបករណ៍វាស់ឧស្ម័ន Diaphragm ពាណិជ្ជកម្ម

  លក្ខណៈបច្ចេកទេស > នាឡិកាមេកានិចរួមបញ្ចូលគ្នា និងការវាស់ស្ទង់អេឡិចត្រូនិចដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស ជាមួយនឹងមុខងារគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ > មុខងារប្រមូលផ្តុំសមត្ថភាព > Prepad និងការប្រើប្រាស់វត្ថុបញ្ជា > ស្ថានភាព និងបង្ហាញការប្រមូលផ្តុំ បរិមាណដែលនៅសល់ និងមុខងារផ្សេងទៀត ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ > មុខងារការពារការបរាជ័យថាមពលទិន្នន័យ > វ៉ុល ការរកឃើញ និងមុខងាររោទិ៍ថ្មទាប > មុខងារបិទសន្ទះបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោមថាមពលទាប និងការដាច់ថាមពល > Insu...