ឧបករណ៍បំលែងលេខសូន្យ

  • Zero Sequence Transformer

    Zero Sequence Transformer

    ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃស៊េរីនៃប្លែងនេះត្រូវបានផលិតពីសម្ភារៈជ័រ thermosetting ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនីល្អ លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច និងលក្ខណៈសម្បត្តិមិនងាយឆេះ។វា​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​មួយ​នឹង​ឧបករណ៍​ការពារ​ការ​បញ្ជូន​បន្ត ឬ​សញ្ញា​នៅ​ពេល​ប្រព័ន្ធ​ថាមពល​ផលិត​ចរន្ត​ដី​តាម​លំដាប់​សូន្យ។វាអនុញ្ញាតឱ្យសមាសធាតុឧបករណ៍ធ្វើចលនា និងដឹងពីការការពារ ឬការត្រួតពិនិត្យ។